Ingatlanjog: ingatlan ügyvéd válaszol. 4. oldal - megveszLAK.hu
ELADÓ INGATLANOK
KIADÓ INGATLANOK
CSERE INGATLANOK
RÉSZLETES KERESÉS
HIRDETÉS FELADÁS
INGATLAN HÍREK
BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓ

Ingatlanjog: Dr. Németh József ingatlan ügyvéd válaszol

Dr. Németh József ügyvéd válaszol
ÚJ INGATLAN JOGI KÉRDÉS
Név (meg fog jelenni):
Email cím (titkos adat):
Kérdés:
2 + 6 =
Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon keresztül feltett kérdések kapcsán nincs lehetőség teljes körű jogi vélemény kialakítására.

Ezért a kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.

A kérdés feltevésével tudomásul veszi, hogy sem a honlap üzemeltetője, sem a válaszadó nem vállal semmilyen felelősséget az itt megjelent válaszokkal kapcsolatosan, így különösen a késve érkezett, a helytelen vagy a nem teljes körű válaszok és azok járulékos következményei kapcsán.

Dr. Németh József, vezető ügyvéd, Németh József Ügyvédi Iroda

2008-ban végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, eközben 2005/2006-os tanévben a Bécsi Egyetem Jogi Karán osztrák és európai jogot hallgattam ERASMUS-ösztöndíjjal. 2011/2012-ben a göttingeni Georg-August Universität LL.M-képzésén vettem részt, majd szakmai gyakorlaton vettem részt egy hannoveri ügyvédi irodában.

Hat évig dolgoztam a magyar PwC Legal-nél (Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda), ahol jelentős tapasztalatokra tettem szert ingatlanjog ügyletekben, peres képviseleti és pénzügyi, gyógyszeripari, szabályozási és adatvédelmi területen.

2015-ben csatlakoztam a KNP Ügyvédi Irodához, ahol elsősorban gyógyszerjoggal és peres ügyekkel foglalkoztam. 2016-tól a KPMG Legal csapatában dolgoztam, ahol elsősorban adatvédelmi joggal, a GDPR-nak való megfeleléssel, valamint peres képviselettel foglalkoztam. 2017 közepe óta kizárólag a saját praxisomra koncentrálok, és azóta dolgozok együtt a Visegrad+ Legal ügyvédi társulás tagjaival.

Tegye fel bátran a kérdését Ön is a megveszLAK-on, ha ingatlanjogi ügyvéd tanácsára lenne szüksége! Dr. Németh József ügyvéd válaszol hamarosan a feltett jogi kérdésre.

Ingatlanjog kérdések és válaszok

Kérdező: Kerner Jázmin
2021. 04. 09. 9:07:16
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakásommal együtt, társasházi teremgarázshelyet (osztatlan közös tulajdonban lévő) értékesítek.

Kérdéseim:
Elővásárlási jog a társasház lakóit vagy a többi beállóhely tulajdonosát illeti meg?

Ha vevőm jelenleg is elővásárlási jogosult (előbbi válaszból adódóan garászhelye van, és/vagy lakó), akkor is ki kell függeszteni a felhívást (kiértesíteni minden tulajdonost)? Hiszen elővásárlási jogával élőnek adnám el a garázst  
Köszönettel:
Kerner Jázmin
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Tisztelt Hölgyem!

Köszönöm kérdéseit.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján elővásárlási jog illeti meg a (közös tulajdonban álló) teremgarázs mindenkori tulajdonostársait, ha a vételi ajánlat kívülálló, nem tulajdonostárs harmadik személytől származik. Annak megállapításához, hogy kik minősülnek tulajdonostársnak, a társasházi alapító okirat és az ingatlan tulajdoni lapjainak vizsgálata szükséges.

Ha vevője tulajdoni hányaddal rendelkezik a teremgarázsban, amelyben Ön is tulajdonos, akkor a többi tulajdonostársat elővásárlási jog nem illeti meg. Ennek okán Ön nem köteles értesíteni a többi tulajdonostársat sem az ajánlatról, sem pedig az adásvételről.

Tisztelettel:

Dr. Németh József
ügyvéd
A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
Kérdező: Kiss Edit
2021. 03. 18. 8:21:07
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következőkben kérnék segítséget. A gondunk: a szomszéd a házunk falától ( a ház fala a birtokhatár) kb. 40-50 cm-re végig a fal mentén kb. 25 m hosszan egy kb. 25-30 cm mélységben kézzel ásott vízelvezető gödörben/árokban vezeti el a telkéről /melléképületéről a csapadékvizet (a kiásott földet a házunk alapjához "dobálta"). Hozzáteszem tőlünk csapadékvíz hozzá nem kerül mert a házunk be van csatornázva. Szeretném kérdezni, hogy 1.-megteheti-e mindezt? 2.-milyen távolságra áshat vagy egyáltalán áshat-e ilyen formában vízelvezetőt vagy 3.-hogyan vezetheti el más módon a csapadékvizet ( be kell csatornáznia a saját házát/telkét? ) Várom válaszát Tisztelettel és köszönettel. Kiss Edit
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Tisztelt Hölgyem!

Köszönöm kérdését.

Az Ön által leírt helyzetre többféle szabályrendszer előírásait kell alkalmazni. Általános polgári jogi alapelv, hogy senki sem okozhat jogellenesen kárt senkinek.

Ez az elv megjelenik az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Korm.rendelet (OTÉK) 47. § (8) és (9) bekezdéseiben is, amely szerint a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által alkotott építési szabályzat a fentieknél szigorúbb rendelkezéseket is előírhat.

Annak eldöntése ugyanakkor nem jogi, hanem egyéb szakmai kérdés, hogy a szomszéd által alkalmazott vízelvezetési módszer megfelelő-e, és az Önök ingatlana kapcsán kár bekövetkezése fenyeget-e.

Így például a vízelvezető faltól való távolsága nagymértékben függhet a telek lejtésétől, az alkalmazott technológiától és az árok mélységétől is. Olyan távolságot, mélységet és technológiát kell alkalmazni, amely nem veszélyezteti a fal állékonyságát, állagát.

A csapadékvíz elvezetésére számos megoldás létezik, amelyek közül sok alkalmas lehet a probléma megoldására. A vonatkozó jogszabályok nem írnak elő ezekre egyértelmű útmutatást, hanem az eredmény vonatkozásában kívánnak meg követelményeket. Az eredményeket elérő és más jogszabályt nem sértő mód elfogadható. Ez lehet egy sima betonozott árok, de akár szükség szerint vízgyűjtő és szivattyú alkalmazása is.

Azt javaslom, hogy első lépésként próbáljon megegyezni a szomszédjával és olyan közös megoldást kialakítani, amely megoldja a vízelvezetés problémáját és az Ön ingatlanát sem károsítja.

Amennyiben nem tudnának megegyezni, és a szomszéd által választott megoldás kárt okoz Önöknek, úgy első körben az illetékes jegyzőnél birtokvédelmi eljárást javasolt indítani. A jegyző az eljárás során lefolytatandó szemle után az esetleges szabálytalan vízelvezetés miatt egyébként is köteles eljárni az OTÉK szabályai alapján.

Tisztelettel:

Dr. Németh József
ügyvéd

A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
Kérdező: Emese
2021. 02. 19. 22:22:18
Tisztelt Ügyved úr!
Házunkat eladásra kináljuk, válásunk után. A volt férjemmel, 50-50%-os tulajdonosok vagyunk. Jelentkezett egy komoly vevő és a volt férjem azt kéri, irjak neki kézzel egy vagyonközössegről lemondó nyilatkozatot, melyben megváltási árnak tüntessem fel, a vevö által ajánlott összeg felét.
Miért van erre szüksége? én úgy gondoltam, az adás-vételi szerződes aláirasakor, közjegyző jelenlétében történik meg hivatalosan megirt dokumentumok alapján az ingatlan eladása.
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Tisztelt Hölgyem!

Köszönöm szépen a kérdését.

Úgy értem a levele alapján, hogy Ön elvált a férjétől. Ennek nyomán azt feltételezem, hogy a házassági vagyonközösség a válás következtében már nem áll fenn Önök között, és a válás során közös vagyont akként rendezték, hogy jelenleg 1/2-1/2 arányban tulajdonosai ingatlannak. Ezt a konkrét üggyel kapcsolatosan mindenképpen vizsgálni kell.

Ezért amennyiben nem áll fenn semmilyen más körülmény, úgy Ön mint tulajdonostárs szabadon rendelkezik az Önt illető 1/2 tulajdonrész felett. Ezért a volt férje csak az ő saját tulajdonrészét tudja elsődlegesen értékesíteni egy harmadik fél vevő számára. Amennyiben az egész házat értékesíteni kívánják, úgy Ön mint tulajdonostárs mindenképpen eladó kellene, hogy legyen, sőt Önt még elővásárlási jog is megilleti a férje tulajdonrésze kapcsán.

Nem tudom, hogy mik lehetnek a volt férjének szándékai, de mindenképpen javaslom, hogy keressen meg egy ügyvédet az ügy részletes áttekintése céljából.

Megjegyzem, hogy Magyarországon ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés is elegendő ingatlan értékesítéséhez. Közjegyzői okiratban is van rá lehetőség, de az eljárás ebben az esetben vélhetően drágább és egy ilyen szerződéshez nem szükséges formaságokkal terhelt lenne.

Tisztelettel:

Dr. Németh József
ügyvéd
A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
Kérdező: Nóra
2021. 01. 12. 8:24:21
Tisztelt Uram,

válásomat követően került tulajdonomba egy két hrsz-en elterülő ingatlan, Az egyik hrsz tulajdoni ügyei nem tervezettek, mert még mindíg vannak olyan tulajok akiket nem lehet felkutatni.A problámás hrsz re nem történt beépítés csak egy mélygarázs nyúlik be alá. Emiatt a másik hrsz-en lévő épületekre nem kapta meg volt férjem a lakhatási engedélyt. Az ügyön már több ügyvéd dolgozott, de egyik sem fejezte be, abbahagyta az ügyet. KÉRDÉS: Milyen jogi következményei vannak annak ha így hagyom az épületet, mert a tulajdoni viszonyok rendezése kilátástalannak látszik. Elhalt tulajok, külföldön élő megtalálhatatlan tulajok akik egyébként egyenként zsebkendőnyi területtel rendelkeznek egyenként.
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Tisztelt Hölgyem!

Sajnos a részletes és megalapozott válasz adásához kevés a rendelkezésre bocsátott információ.

Tisztelettel:

Dr. Németh József
A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
Kérdező: Kulcsár Beáta
2021. 01. 12. 18:57:52
Üdvözlöm!
1. Adás-vételnél a bankhitel utalását kérheti-e a vevő "ügyvédi letét"-be, vagy a bank egyből az eladónak utalhat csak?
Kikötheti-e a vevő, hogy a vételár 80%-át csak a tényleges birtok átadáskor utalja el? (én másként tudom)
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Tisztelt Hölgyem!

Köszönöm kérdését.

Egy banki kölcsönnel finanszírozott ingatlan vásárlásánál rendszerint a bank által előzetesen kiadott, az adásvételi szerződésekre vonatkozó követelményektől függ mindkét kérdés, így javasolt annak tanulmányozása a szerződés előkészítése során.

Tisztelettel:

Dr. Németh József
ügyvéd
A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
© megveszLAK.hu - Az egyszerűen jó ingatlan hirdetési oldal