Ingatlanjog: ingatlan ügyvéd válaszol - megveszLAK.hu
ELADÓ INGATLANOK
KIADÓ INGATLANOK
CSERE INGATLANOK
RÉSZLETES KERESÉS
HIRDETÉS FELADÁS
INGATLAN HÍREK
BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓ

Ingatlanjog: Dr. Németh József ingatlan ügyvéd válaszol

Dr. Németh József ügyvéd válaszol
ÚJ INGATLAN JOGI KÉRDÉS
Név (meg fog jelenni):
Email cím (titkos adat):
Kérdés:
1 + 8 =
Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon keresztül feltett kérdések kapcsán nincs lehetőség teljes körű jogi vélemény kialakítására.

Ezért a kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.

A kérdés feltevésével tudomásul veszi, hogy sem a honlap üzemeltetője, sem a válaszadó nem vállal semmilyen felelősséget az itt megjelent válaszokkal kapcsolatosan, így különösen a késve érkezett, a helytelen vagy a nem teljes körű válaszok és azok járulékos következményei kapcsán.

Dr. Németh József, partner, ügyvéd, Visegrad + Legal Illés & Németh Ügyvédi Társulás

2008-ban végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, eközben 2005/2006-os tanévben a Bécsi Egyetem Jogi Karán osztrák és európai jogot hallgattam ERASMUS-ösztöndíjjal. 2011/2012-ben a göttingeni Georg-August Universität LL.M-képzésén vettem részt, majd szakmai gyakorlaton vettem részt egy hannoveri ügyvédi irodában.

Hat évig dolgoztam a magyar PwC Legal-nél (Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda), ahol jelentős tapasztalatokra tettem szert ingatlanjog ügyletekben, peres képviseleti és pénzügyi, gyógyszeripari, szabályozási és adatvédelmi területen.

2015-ben csatlakoztam a KNP Ügyvédi Irodához, ahol elsősorban gyógyszerjoggal és peres ügyekkel foglalkoztam. 2016-tól a KPMG Legal csapatában dolgoztam, ahol elsősorban adatvédelmi joggal, a GDPR-nak való megfeleléssel, valamint peres képviselettel foglalkoztam. 2018-tól kizárólag a Németh József Ügyvédi Iroda építésére koncentrálok, amely 2021-től a Visegrad+ Legal Illés & Németh Ügyvédi Társulás alapító tagjaként nyújt jogi szolgáltatást ügyfelei részére.

Tegye fel bátran a kérdését Ön is a megveszLAK-on, ha ingatlanjogi ügyvéd tanácsára lenne szüksége! Dr. Németh József ügyvéd válaszol hamarosan a feltett jogi kérdésre.

Ingatlanjog kérdések és válaszok

Kérdező: Sárszegi Andrea
2022. 05. 24. 8:37:21
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édesanyám 1993 óta él egy önkormányzati bérlakásban. Egészsége miatt fekvő beteg lett, állandó ápolásra szorul. Szeretnénk a lakást visszaadni az önkormányzatnak. Kérdésem, milyen paragrafusokra hivatkozhatom, amennyiben ezért pénzbeli ellenszolgáltatást kérek?

Köszönettel, Sárszegi Andrea
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Kedves Andrea!

Kérdését megköszönve az alábbi választ tudom adni.

Úgy értem, hogy édesanyja meg kívánja szüntetni az önkormányzattal, mint bérbeadóval fennálló lakásbérleti jogviszonyát. Úgy értem, Ön aziránt érdeklődik, hogy édesanyja a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban jogosult lehet-e pénzbeli ellenszolgáltatásra.

Az önkormányzati lakások bérbeadásának szabályait az érintett önkormányzat által kiadott rendelet rögzíti. Az Ön által leírtak nem tartalmaznak információt arra nézve, hogy az adott önkormányzati rendelet vagy maga a bérleti szerződés kilátásba helyez-e bármilyen ellenszolgáltatást a bérlő részére a bérleti jogviszony megszüntetése esetére, így csak a Polgári Törvénykönyv és a Lakástörvény szabályai alapján tudom kialakítani a véleményemet.

A hivatkozott két törvény alapján nem jár ellenszolgáltatás vagy díjazás a korábbi bérlő részére, ha akár ő rendes felmondással, akár a bérlő és a bérbeadó együtt közös megegyezéssel megszüntetik a bérleti jogviszonyt. Természetesen amennyiben a bérlő óvadékot („kauciót”) fizetett, akkor az (az önkormányzat jogos követelésével csökkentett összegben) visszajár.

Tisztelettel:

Dr. Németh József
ügyvéd
A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
Kérdező: Hajnalka
2022. 05. 24. 12:03:37
Tisztelt DR. Németh József Úr!

Ajándékozás témában szeretnék segítséget kérni Öntől. A barátnőm apukája eladta a tulajdonában lévő telkét és az érte kapott összeget a lányának ajándékozta. A lánya lakást szeretne vásárolni ebből az összegből. Olyan kérdésem lenne, hogy a papának kell-e fizetni adót az eladás után. Tíz évig volt a tulajdonában a telek, és már 84 éves elmúlt. Én úgy gondolom, hogy nem kell fizetnie.
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel: Hajnalka
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Kedves Hajnalka!

Kérdését megköszönve az alábbi választ tudom adni.
Úgy értem, hogy arra kíváncsi, fizetendő-e személyi jövedelemadó ingatlan eladása után, ha már tíz éve tulajdonos az eladó.
Ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem az ingatlan, vagyoni értékű jog megszerzése évét követő ötödik és további években már nem képez adóalapot, így adófizetési kötelezettség nem terheli.
A barátnőjével kapcsolatban megjegyzem, hogy bár az ajándékozás fő szabályként vagyonszerzési illeték fizetési kötelezettséggel jár, azonban mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék.
Így azt a megnyugtató választ tudom adni Önnek, hogy az Ön által közölt információk alapján sem a barátnőjének nem merül fel ajándékozási illeték fizetési, sem az ő édesapjának személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége.
Tisztelettel:
Dr. Németh József
ügyvéd
A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
Kérdező: Dozi Jozsef
2022. 05. 29. 23:21:57
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Röviden arról van szó, hogy a rokonaim egy kis ingatlant szeretnének venni Magyarországon.
A kérdésük az, hogy ha amerikai LLC vesz itt Budapesten ingatlant, akkor ráfizet-e adó szempontjából, vagy mi a hátránya?
Véleményét köszönöm
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Tisztelt Uram!

Kérdését megköszönve az alábbi választ tudom adni.

Úgy értem, hogy az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság (limited liability company) kíván Magyarországon ingatlant vásárolni. Úgy értem, arra kíváncsi, milyen akadályai, veszélyei lehetnek egy ilyen ingatlan-vásárlásnak. Úgy értem, az ingatlanvásárlás adó- és illetékterhére kíváncsi.

A fentiek alapján a következőkről tudom tájékoztatni.

Külföldi magánszemélyek és jogi személyek (így egy LLC) Magyarországon csak mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlant vásárolhatnak, tehát termőföldet nem. Külföldinek az a társaság számít, amely az Európai Unió területén vagy valamely az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes államban székhellyel nem rendelkezik – magánszemélyeknél az állampolgárság dönti el a kérdést.

Külföldiek ingatlanszerzéséhez engedély szükséges, amelyet az illetékes megyei, fővárosi kormányhivataltól kell kérni. Az ügyintézési határidő 45 nap.

Az általános szabályoktól eltérően, EGT-államnak nem minősülő államban (például az Amerikai Egyesült Államokban) bejegyzett külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe bizonyos feltételekkel engedély nélkül szerezhet ingatlant – ha az az által folytatott vállalkozási tevékenységhez szükséges - nemzetközi szerződésben meghatározott esetekben, vagy ha a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam és Magyarország között erre vonatkozóan viszonosság áll fenn.

Ingatlan vásárlása esetén a Vevő köteles az ingatlan forgalmi értékének 4%-át (egymilliárd forint feletti rész 2%-át) vagyonszerzési illetékként Magyarországon megfizetni. Arra vonatkozóan, hogy szükséges-e az Egyesült Államokban az ingatlan megszerzése után további adót fizetni, illetve beszámíthatja-e a társaság az itt megfizetett adókat és illetéket az otthon megfizetendő adójába (a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 20. cikke alapján) szükséges amerikai adótanácsadó megkeresése.

Gyakori buktató az adásvétel helyes általános forgalmi adó (ÁFA) minősítése, mely a szabályozás összetettsége miatt szintén szakértő bevonását igényli. Vannak bizonyos ingatlanértékesítések, amelyek adómentesek, illetve vannak olyanok is, amelyek a normál 27%-os adókulcs alá tartoznak. Ezen túl kiemelt jelentősége van az adóköteles körbe tartozó ingatlanok értékesítésénél, hogy léteznek olyan ingatlanértékesítések is, amelyek fordított adózás alá esnek, tehát nem az eladó, hanem a vevő fizeti az ÁFA-t.

A vásárlást követően előfordulhat, hogy az egyes önkormányzatok által kivetett helyi adót kell fizetni. Önkormányzatonként (településenként) eltérőek a szabályok, de adott esetben építmény- és telekadó, illetve az ingatlan hasznosítása (pl. bérbeadása) esetén helyi iparűzési adókötelezettséggel is számolni kell.

Kifejezett hátrányát nem látom a kérdezett ingatlanvásárlásnak, de mindenképpen megfelelő szakértelem igénybevételét javaslom az ügylethez, már az elejétől fogva, mert ezzel sok buktató és kellemetlen meglepetés elkerülhető.

Tisztelettel:

Dr. Németh József
ügyvéd

A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
Kérdező: Tamás
2022. 04. 25. 19:53:40
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan rendezésében kérném a segítségét!
Adott a szentendrei hegyen egy 2424 négyszögölös (mezőgazdasági) telek, amely külterületként van nyilvántartva. A teleknek jelenleg 3 tulajdonosa van, édesapám az egyik. Apám része 1024 négyszögöl (amely a tulajdonosok közül a legtöbb). Azt szeretné, ha a tulajdonrésze külön helyrajzi számot kapna.
Szeretném megkérdezni, hogy:
- Ebben az esetben Szentendre Földhivatala vagy pedig a Pest Megyei Kormányhivatal Földügyi Főosztálya az illetékes?
- Érdemes-e (vagy szükséges-e) írásos meghatalmazás édesapám részéről, hogy eljárhassak a telek rendezésének ügyében?
- Milyen lehetőségeink lennének a mihamarabbi rendezésre?
- Körülbelül milyen összegű kötelező költséggel (illetékkel, stb.) és várható költséggel érdemes számolnom? (Értem ezalatt az értékbecslést, a telek felmérését stb.)

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Varga Tamás
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Tisztelt Varga Tamás úr!

Úgy értem, hogy édesapja résztulajdonában álló, külterületként nyilvántartott szentendrei ingatlan felosztásában kíván eljárni édesapja meghatalmazottjaként. Úgy értem, hogy az iránt érdeklődik, hogy mely közigazgatási szervnél kell az eljárást megindítani. Úgy értem édesapjának képviseletére tekintettel az iránt érdeklődik, hogy milyen alaki feltételeknek kell megfelelnie a meghatalmazásnak a telekalakítási eljárásában. Úgy értem, hogy az eljárás tartamára és költségére nézve is tájékoztatást kér.

Elsőfokú szervként az ügyben a járási (föld)hivatal fog eljárni, így a kérelmet is ehhez a közigazgatási szervhez kell benyújtani, amely az ingatlan fekvése alapján a Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya.

Figyelemmel arra, hogy a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási adatokban bekövetkező változást fog eredményezni, ezért a meghatalmazást is e szerinti szabályok alapján két, az okiraton névvel és lakcímmel megnevezett tanú aláírásával szükséges igazolni, hogy az édesapja a meghatalmazást előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. Természetesen közjegyző előtt tett nyilatkozatban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban adott meghatalmazás is megfelelő.

Felhívom a figyelmét, hogy édesapja tulajdonostársainak szintén hozzá kell járulnia az eljáráshoz és abban, mint ügyfél fognak részt venni.

Az eljárás tartama és várható költsége sajnos a megadott információból nem becsülhető meg, mert az nagyban függ a földmérőtől, amelynek alkalmazása elengedhetetlen az eljáráshoz.

A telekalakítással kapcsolatos eljárásról az alábbi hivatalos weboldalon talál bővebb tájékoztatást:
http://www.foldhivatal.hu/content/view/148/154/

Tisztelettel:

Dr. Németh József
ügyvéd
A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
Kérdező: K.Katalin
2022. 04. 15. 19:37:36
Tisztelt Ügyvéd úr, szeretném eladni belterületi ingatlanomat, ami két különböző helyrajzi számú telekből áll.
Ezek csaknem száz éve osztatlan telkek részei. A kisebbik telken egy épület áll, a másik kertnek szolgál, ami nélkül a beépített telek sokat veszít az értékéből. Szeretném tudni, hogy az értékesítés folyamán valamelyik szomszédom gyakorolhatja-e elővásárlási jogát az építetlen kerti részre, annak ellenére, hogy én a teljes ingatlant proponálom eladásra?
Előre köszönöm válaszát.
Dr. Németh József ügyvéd válasza
Tisztelt Hölgyem!

Megkeresését megköszönve úgy értem, hogy két, egymással szomszédos, külön-külön helyrajzi számmal bíró ingatlan tulajdonosa. Úgy értem, hogy ezen ingatlanok egyikén építmény áll, a másik ingatlan mezőgazdasági művelés alatt álló beépítetlen terület. Úgy értem, hogy a két ingatlan azonos tulajdonosi jogállása gazdálkodási okok miatt indokolt.

Úgy értem, hogy az iránt érdeklődik, hogy valamely ingatlannal szomszédos ingatlan tulajdonosa gyakorolhat-e elővásárlási jogi valamelyik ingatlan értékesítése esetén akkor, ha azok együtt, dologösszességként kívánja értékesíteni.

Az Ön által leírtak nem tartalmaznak információt arra nézve, hogy hogy az ingatlanok belterületi vagy külterületi ingatlanok. Továbbá arra nézve sem, hogy termőföldnek minősülő ingatlanok-e, amely esetben felmerülhetne az elővásárlási jog kérdése.

Továbbá Ön azt is írja, hogy noha külön helyrajzi számon vannak nyilvántartva az ingatlanok, ezek az ingatlanok osztatlan telkek részei, amely jogilag két, egymásnak ellentmondó állítás.

A rendelkezésre álló adatokból ezért sajnos nem állapítható meg, hogy van-e elővásárlásra jogosult személy. A fenti információk pontosítása után válaszolható meg a kérdés.

Megértését megköszönve, tisztelettel:

Dr. Németh József
ügyvéd
A kérdésre adott válasz kizárólag az adott napon kapott tájékoztató jellegű információnak minősül, és nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsnak, továbbá nem helyettesíti a személyes jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt mindenképpen konzultáljon ügyvédjével.
© megveszLAK.hu - Az egyszerűen jó ingatlan hirdetési oldal